La utilització d'aquesta publicació digital implica l'acceptació de les següents condicions d'ús:

La publicació digital de SANS LUTHIER DISTRIBUCIÓ té com a objectiu facilitar als seus clients i al públic en general, la informació relativa a l'empresa i als productes i serveis que s'ofereixen.
SANS LUTHIER DISTRIBUCIÓ no es compromet a l'actualització immediata de la informació continguda a la publicació digital.
SANS LUTHIER DISTRIBUCIÓ no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que tinguin terceres parts en els enllaços o vincles als quals es fa referència en aquestes pàgines.
SANS LUTHIER DISTRIBUCIÓ no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici en el programari o maquinari de l'usuari, derivat de l'accés a la seva publicació digital o de l'ús de la informació o aplicacions que contingui.
SANS LUTHIER DISTRIBUCIÓ és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s'hi incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d'aquesta empresa, les marques dels quals estan registrades a favor dels seus respectius titulars, i com a tals són reconegudes per SANS LUTHIER DISTRIBUCIÓ. Cap material d'aquesta publicació digital podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de SANS LUTHIER DISTRIBUCIÓ.

SANS LUTHIER DISTRIBUCIÓ respectarà escrupulosament la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportades pels visitants de la publicació digital, mitjançant el compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades, i entre altres, d'allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Tota la informació que es rebi en aquestes pàgines, com per exemple comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a SANS LUTHIER DISTRIBUCIÓ de manera gratuïta. No s'ha d'enviar informació que NO pugui ser tractada d'aquesta manera.
Tots els productes i serveis d'aquestes pàgines que NO són ​​propietat de SANS LUTHIER DISTRIBUCIÓ són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per SANS LUTHIER DISTRIBUCIÓ. Apareixen en aquesta publicació digital a efectes de promoció i de recopilació d'informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o eliminació de la informació que els pertany.

Qualsevol tipus de notificació i / o reclamació solament serà vàlida per notificació escrita i / o correu certificat.